Nie działa zasilacz UPS, najczęstsza przyczyna awarii.

W przypadku zasilaczy UPS najczęstszą przyczyną awarii jest akumulator - bateria. Problem powszechny ale zazwyczaj łatwy na usunięcia poprzez wymianę zuzytych akumulatorów na nowe.

Jak poznać, że jest problem z baterią

Objawy mogące świadczyć o tym, że konieczna jest wymiana baterii mogą być różnorakie.

Modele zasilaczy wyposażone w bardziej rozbudowaną elektronikę testują okresowo stan baterii i informują o stanie zużycia oraz ostrzegają, że należy pomyśleć o wymianie baterii. Zakładając, że mamy takie urządzenie problem ze zużytą baterią nie powinien nas nigdy zaskoczyć. Na wyświetlaczu lub za pomocą dedykowanego do danego UPS oprogramowania jesteśmy w stanie sprawdzić aktualny stan zużycia akumulatora.

Prostsze modele mogą sygnalizować problem z bateria za pomocą miniaturowego głośniczka wysokotonowego, wydając określoną sekwencję dźwięków. Z instrukcji urządzenia dowiemy się jakie jest znaczenie poszczególnych sekwencji „piknięć”. Do informowania o problemach stosowane są również sygnały świetlne, np.: czerwona dioda podpisana battery fault.

Jak sprawdzić akumulator UPS

Jeżeli podejrzewamy, że przyczyną niesprawności zasilacza awaryjnego jest akumulator trzeba to potwierdzić. Najprostszy test jaki można wykonać to zmierzenie czasu podtrzymania. Czas podtrzymania zmniejsza sie w trakcie eksploatacji. Prowadzenie okresowych pomiarów pozwala na przeprowadzenie wymiany z odpowiednim zapasem czasowym - bez nerwów, utrady ważnych danych i zaskoczenia.

Na etapie gdy czas podtrzymania jest już „zerowy” pozostaje zdemontować baterię z urządzenia i sprawdzić z osobna każdy akumulator. Awaria UPS może wynikać z uszkodzenia tylko jednego z akumulatorów a nawet tylko jednej celi w akumulatorze.

Test akumulatora wykonuje się obciążając, naładowany uprzednio akumulator, obciążeniem o znanej mocy. Przy braku profesjonalnego sprzętu obciążeniem może być dowolne urządzenie rezystancyjne - na przykład żarówka, rezystor, grzałka, pracujące na napięciu DC o wartości odpowiadającej napięciu akumulatora. Z karty katalogowej danego modelu należy odczytać jakie są zakładane czasy pracy pod określonym obciążeniem. Wynik porównać z czasem zmierzonym i na tej podstawie już z dużą dokładnością oszacować można na jakim etapie zużycia jest testowana bateria.

Inne przyczyny awarii zasilacza

We własnym zakresie możemy sprawdzić poprawność połączenia okablowania z akumulatorem. Zwrócić szczególną uwagę trzeba na dopasowanie końcówek na przewodach do złącza akumulatora. Akumulatory o pojemności od kilku do kilkunastu Ah mają bowiem dwa rodzaje końcówek szerokie i wąskie. Omyłkowe zastosowanie akumulatora z wąskimi końcówkami w zasilaczu z okablowaniem przygotowanym na końcówki szerokie najczęściej powoduje problemy z przewodzeniem. W wyniku takiego błędu instalacyjnego nie jest możliwe przeniesienie wysokich obciążeń - na połączeniu z akumulatorem następuje zbyt duży spadek napięcia.

Może się okazać, że pomimo wszystko akumulator jest sprawny i przyczyną problemu jest coś innego. Wtedy stajemy przed wyborem: czy naprawiać czy kupić nowy, co przy urządzeniach o małej mocy może być bardziej opłacalne od naprawy w serwisie elektronicznym.

Najczęstsza przyczyna awarii UPS - akumulator

Jeszcze raz jednak należy podkreślić, że najczęściej przyczyną niedziałania UPS jest zużyty akumulator - wystarczy go wymienić aby przez kolejne lata cieszyć się stabilnym zasilaniem, bez względu na jakość energii i przerwy w dostawie prądu.